Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.
Erkek
öz**** sa**** –

hocam merhabalar tomografi sonuçları aşağıdaki gibi çıktı yorumlayabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler Toraks üst açıklığından diafragma seviyesine kadar aksiyel planda 10 mm kesit kalınlığı ile elde edilen görüntülerin incelenmesinde ; Trakea orta hattadır.Trekeal bifürkasyon normaldir. Hiler mediastinal yapılar,kalp,aorta ve büyük damarlar normaldir.Mediastinal patolojik görünümlü lenf bezi mevcut değildir. Parankim alanlarının sol akciğer üst lobdan başlayıp fissürü geçip alt lob superior segmente kadar uzanan en geniş yerinde 14 *8*8 cm boyutlarında ölçülen içerisinde hiperdense bnzer alanlar da bulunan hipodens kitlesel lezyon izlenmiş olup lezyon ile arkus aorta ve sol klavyen arter - subklavyen ven arasındaki yağlı planlar seçilememektedir. ( İnvazyon ? ). Lezyon solda superior pulmoner venleri çepeçevre çevrelemiştir. Sol hiler lokalizasyonda paratrakeal alanda ve aortikopuılmoner pencerede kısa aks çapı 1 cm ölçülen lenf nodları izlendi. Her iki akciğerde panlobüler amfizematöz sinyal değişiklikleri izlendi. Sol akciğer üst lob anterior segmentte lezyon komşuluğunda plöroparankimal kalınlaşmalar , buzlu cam yoğunluğunda alanlar ve interlobüler septal kalınlaşmalar dikkati çekmiştir. Ana ve segmental bronşların çap ve dağılımı normaldir. Bilateral plevral kalınlık ve fissürler normaldir. Toraks duvarını oluşturan kemik yapılar ve cilt altı yağ dokuları normaldir. İnceleme alanına giren üstbatın kesitlerinde karaciğer parankiminde multipl hipodens nodüler yapı izlenmiştir. ayrıca balgam kültüründe pseudomanos aerigunosa saptandı. yardımcı olun lütfen.