Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.
Kadın
Es**** Mg**** –

Merhaba beyin sonucumu merak ediyorumda yardimci ilurmususn lutfenKRANİAL MR İNCELEMESİ: Teknik: T2 a�?ırlıklı aksial , T1 a�?ırlıklı aksial , T2 FLAIR a�?ırlıklı aksiyel, T2 Sagittal fse Bulgular; İntraaksiyel, ekstraaksiyel yer kaplayan olu�?um saptanmamı�?tır. Ventriküler sistem orta hatta ve normal geni�?liktedir. Serebral sulkus ve fissürler açıktır. Serebellar hemisferler, vermis ve beyin sapı olu�?umları normaldir. Bazal sisternalar açıktır. Kranioservikal bile�?ke olu�?umları normaldir. Sella lokalizasyonunda gros patoloji saptanmadı. Ana serebral vasküler yapılar patent izlenim vermi�?tir. *Sa�? maksiller sinüste ve bilateral ethmoid sellülerde minimal mukozal kalınla�?malar izlenmi�