Şeker hastalığının (diyabetin) gözlerdeki etkisi genelde birçok retinopati türünü, yani gözlerin retinalarını etkileyen sorunları ve makülayı (sarı noktayı) etkileyen durumlar olan makülopatiyi içerir. Şeker hastalığının farklı türleri ne tür göz hastalığının meydana geleceğini de etkileyebilir, örneğin nispeten nadir olan ve genelde tip 1 diyabeti bulunan kişilerde meydana gelen proliferatif diyabetik retinopati vakasında olduğu gibi. Özellikle kan şeker seviyelerinin çılgınca değişiklik gösterdiği şeker hastalığı vakalarında kataraktların sonucu olarak görüş kaybı yaygındır. Değişen kan şeker seviyeleri göz lensini de etkileyerek gün içinde şiddeti değişebilen bulanık görüşle sonuçlanabilir. Şeker hastalığından etkilenen herkes görüşlerinde veya göz sağlıklarında zarar verici değişiklikleri yaşamaz.

Şeker hastalığının gözlere etkilerinden sayılan 3 ana retinopati biçimi vardır: diyabetik retinopati, arka plan diyabetik retinopati ve proliferatif diyabetik retinopati. Diyabetik retinopati vakalarında, gözlerin kılcal damarlarında sızıntı veya tıkanıklar meydana gelir ve sonuç olarak çeşitli şiddetle geri dönüşü olmayan görüş kaybına neden olur. Arka plan diyabetik retinopati en yaygın retinopati türüdür ve diyabetik retinopatiden daha az şiddetli tıkanıklık ve akıntıyla tanımlanır. Hastanın görüşü çok nadir etkilenir ve çoğu kişi durumun farkında değildir. Proliferatif diyabetik retinopatiyle, gözlerdeki büyük kan damarları tıkanır ve vücut yeni damarlar üretmeye çalışarak telafi etmeye çalışır. Bu damarlar zayıftır, yeni konumlarda büyür ve düzgün görüş işlevini eski halinden getiremez.

Özellikle kontrol edilmeyen kan şeker seviyeleri olan hastalarda, lens sorunları şeker hastalığının gözlerdeki sorunlarını işaret edebilir. Kan şeker seviyelerindeki aşırı değişikliklerin görüşte günde birkaç kez kadar hızlı dalgalanabilen değişiklikler yaratması olağandışı değildir. Bu tür bir durum uzun zaman boyunca meydana geldiğinde genelde göz lenslerinde katarakt meydana gelmesine neden olur. Kataraktları tanımak kolaydır çünkü gözün yüzeyinde görüşü ciddi ölçüde bozan bulanık bir ince katman oluşturur.

Gözlerdeki şeker hastalığının başka bir olası etkisi, retinopatinin kan damarları yerine gözüm makülasını etkilediği bir durum olan makülopatidir. Bu göz hastalığı gözün merkezindeki görüşü değiştirir ve etkilenen kişi genelde küçük bir iz gibi ince ayrıntıları, hatta uzaktan kişinin yüzündeki ayrıntıları ayırt etmekte zorlanır. Çevresel görüşü etkilemez ve hastanın görüşünün olabildiğince korunması için sıklıkla lazer ameliyatıyla tedavi edilir.

Uzm. Dr. Günnur ÖNARSLAN

Hocam Merhabalar; Sol elimin baş parmağında çok aşırı olmasa bile derimin içinde bir kaşıntı var. Gece yatmama ya da günlük hayatıma engel olmuyor anc... devamı